Ky është një vend i civilizuar për diskutim publik

Ju lutemi trajtojeni këtë forum diskutimi me të njëjtin respekt, njësoj sikur të jeni në një park publik.
Ne, gjithashtu, jemi një burim i përbashkët i këtij komuniteti — një vend për të ndarë aftësitë, njohuritë dhe interesat përmes bisedës së vazhdueshme.

Përmirësoni Diskutimin

Na ndihmoni ta bëjmë këtë një vend të shkëlqyeshëm për diskutim duke punuar gjithmonë për të përmirësuar diskutimin në një farë mënyre, sado të vogël. Nëse nuk jeni të sigurt për postimin tuaj, mendoni se çfarë doni të thoni dhe provoni përsëri më vonë.

Temat e diskutuara këtu kanë rëndësi për ne, dhe ne duam që ju të veproni sikur ato të kenë rëndësi edhe për ju. Tregohuni të respektueshëm për temat dhe njerëzit që i diskutojnë ato, edhe nëse nuk jeni dakord me disa nga ato që thuhen.

Tregohuni të sjellshëm, edhe kur nuk jeni dakord

Ju mund të dëshironi t’i përgjigjeni një teme duke mos u pajtuar me të. Kjo është në rregull. Por kujtohuni që duhet të kritikoni idetë, jo personat. Ju lutiemi të evitoni:

 • Thirrjet me emër
 • Sulmime personale
 • Duke ju përgjigjur tonit të një postimi në vend të përmbajtjes së tij aktuale
 • Kontraditat

Siguroni kundër-argumente të arsyeshme që përmirësojnë bisedën.

Pjesëmarrja juaj vlen

Na ndihmoni të ndikojmë në të ardhmen e këtij komuniteti duke zgjedhur të përfshiheni në diskutime që e bëjnë këtë forum një vend interesant për të gjithë.

Nëse shihni një problem, senjaloheni

Moderatorët kanë autoritet të veçantë; ata janë përgjegjës për këtë forum. Por edhe ju gjithashtu. Me ndihmën tuaj, moderatorët mund të jenë lehtësues të komunitetit, jo vetëm roje ose policë.

Kur shihni sjellje të keqe, mos u përgjigjni. Ajo inkurajon sjelljen e keqe duke e pranuar atë, konsumon energjinë tuaj dhe humb kohën e të gjithëve. Thjeshtë senjaloje atë. Nëse grumbullohen mjaft flamuj senjalizimi, veprimi do të ndërmerret, ose automatikisht ose me ndërhyrjen e moderatorit.

Për të ruajtur komunitetin tonë, moderatorët kanë të drejtën për të hequr çdo përmbajtje dhe çdo llogari përdoruesi për ndonjë arsye në çdo moment. Moderatorët nuk i parashikojnë postimet e reja; moderatorët dhe operatorët e faqeve nuk marrin asnjë lloj përgjegjësie për përmbajtjet të postuara nga komuniteti.

Tregohuni persona civil

Asgjë tjetër nuk e saboton një bisedë të shëndetshme si vrazhdësia në të folur:

 • Tregohu civil. Mos posto asgjë që një person i arsyetueshëm do ta konsideronte si gjuhë fyese, abuzive ose urrejtjeje.
 • Mbaje forumin të pastër. Mos posto gjëra të turpshme ose me orientime seksuale.
 • Respektoni njëri-tjetrin. Mos ngacmoni ose hidhëroni askënd duke zbuluar publikisht informacionet e tyre private.
 • Respektoni forumin tonë. Mos postoni spam ose reklama jo të autorizuara.

Mbajeni të rregullt

Bëni përpjekje për t’i vendosur gjërat në vendin e duhur, në mënyrë që të kalojmë më shumë kohë duke diskutuar dhe më pak duke pastruar. Kështu që:

 • Mos filloni një temë në kategorinë e gabuar.
 • Mos hapni të njëjtën gjë në shumë tema.
 • Mos postoni përgjigje pa përmbajtje.
 • Mos e devijoni një temë duke e ndryshuar atë në mes të rrjedhës.
 • Mos nënshkruani postimet tuaja — çdo postim ka të bashkangjitur informacionin e profilit tuaj.

Në vend që të shkruani “+1” ose “Jam dakort”, përdorni butonin Like.

Postoni vetëm artikujt tuaj

Ju nuk mund të postoni asgjë dixhitale që i përket dikujt tjetër pa leje. Ju nuk mund të postoni përshkrime, lidhje ose metoda për vjedhjen e pronës intelektuale të dikujt (softuer, video, audio, imazhe) ose për shkeljen e ndonjë ligji tjetër.

Terms of Service

Yes, legalese is boring, but we must protect ourselves – and by extension, you and your data – against unfriendly folks. We have a Terms of Service describing your (and our) behavior and rights related to content, privacy, and laws. To use this service, you must agree to abide by our TOS.