Rreth kategorisë Kuzhina Botërore

Kjo kategori i dedikohet kuzhinës botërore, pa përcaktim shteti.

Të gjitha recetat, pyetjet ose temat në lidhje me kuzhinën e shteteve të ndryshme nga e gjithë bota, duhet të vendosen vetëm te kjo kategori.

Qëndrim të këndshëm :slightly_smiling_face: