Rreth kategorisë Kuzhina Shqiptare

Kjo kategori i dedikohet ekskluzivisht vetëm kuzhinës shqiptare.

Të gjitha recetat, pyetjet ose temat në lidhje me kuzhinën shqiptare, duhet të vendosen vetëm te kjo kategori.

Recetat ose temat që nuk kan lidhje me të, nuk do të pranohen. Pra ju lutemi t’i përmbaheni temës!

Qëndrim të këndshëm :slightly_smiling_face: