Rreth kategorisë Pjata të dyta

Kategori dedikuar pjatave të dyta.

Të gjitha recetat ose diskutimeve në lidhje me pjatat e dyta duhet të vendosen te kjo kategori.

Recetat që nuk kanë lidhje me këtë temë, nuk do të pranohen. Pra ju lutemi t’i përmbaheni temës! :man_cook: